"კორონავირუსი, გლობალიზაცია და საქართველო: ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

ევროპის უნივერსიტეტში ონლაინ პანელური დისკუსიები გრძელდება:

თემა: "კორონავირუსი, გლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები";

ორგანიზატორი: ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი;

დრო: 22 ივნისი, 2020, 11:00 - 13 00 საათი.

დისკუსია გაიმართება ვებინარის პროგრამა ZOOM-ის საშუალებით.

დეტალური ინფორმაცია მომხსენებლებისა და დღის წესრიგის შესახებ, იხ. თანდართულ ფაილში.

გააზიარე გვერდი: