მედიცინის ფაკულტეტის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების (2019 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისთვის) სტუდენტთა 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები

მედიცინის ფაკულტეტის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების (2019 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისთვის) სტუდენტთა 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი ცნობილია. 

სტუდენტების აკადემიური რეგისტრაციის (სასწავლო კურსებზე რეგისტრაცია) 2019 წლის 25 ნოემბრიდან 02 დეკემბრამდე შეუძლიათ.
 

გააზიარე გვერდი: