ხარისხის სამსახურის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

6 ნოემბერს, ევროპის უნივერსიტეტში ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან    შეხვედრა გაიმართა. 

შეხვედრას, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლები, პროგრამის ხელმძღვანელი და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელმა, პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალს კიდევ ერთხელ, დეტალურად გააცნო სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია. ასევე, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ დაფიქსირებულ რეკომენდაციებზე და მათი შესრულებაზე.

სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის ხელმძღვანელმა, მარიამ კილანავამ ცეტრის მიერ დაგეგმილ აქტივობებზე ისაუბრა და პერსონალს სთხოვა, სრულად ჩართულიყვნენ მიმდინარე პროექტებში.

შეხვცედრაზე პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი შეთანხმდა, რომ სამომავლოდ, თვეში ერთხელ შეხვედრებს გამართავენ და პროგრამის განვითარებაზე იმსჯელებენ. 
 

გააზიარე გვერდი: