ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა USAID-ის დებატებში მიიღეს მონაწილეობა 

ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს USAID-ის დებატებში ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. 
სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია გარემოს დაბინძურების შედეგად გამოწვეული მძიმე შედეგებისა და ნარჩენების გადამუშავების საშუალებით, ზემოაღნიშნული პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ. 
 

გააზიარე გვერდი: