ევროპის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველ პირთა შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების საფუძველზე გასულ პირთა სია:

  1. ნიქაბაძე ანი;
  2. ჯაფარაშვილი გიორგი

გთხოვთ, 2019 წლის 3 ოქტომბერს გამოცხადდეთ ხელშეკრულების გასაფორმებლად

გააზიარე გვერდი: