ევროპის უნივერსიტეტის მორიგი წარმატება

მორიგი წარმატება!

🔹ევროპის უნივერსიტეტში სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტი გაორმაგდა!

🔹ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილებით, ევროპის უნივერსიტეტს 3000 სტუდენტის მიღების უფლება მიენიჭა!

🔹ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს ევროპის უნივერსიტეტის მიღწევები და მისი საქმიანობის შესაბამისობა მოქმედ სტანდარტებთან!

გააზიარე გვერდი: