საკონსულტაციო შეხევდრა კვლევითი პროექტების წარდგენის, შეფასების კრიტერიუმების და დაფინანსების პროცედურების თაობაზე.

ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მიერ გამოცხადებული ერთწლიანი კვლევითი საგრანტო პროექტების კონკურსის თაობაზე,  მედიცინის აფილირებული აკადემიური პერსონალისთვის ჩატარდება საკონსულტაციო შეხევდრა კვლევითი პროექტების წარდგენის, შეფასების კრიტერიუმების და დაფინანსების პროცედურების თაობაზე.

შეხვედრა შედგება 19 ივლისს, 16 საათზე. 
გურამიშვილის გამზირი 76, მეოთხე სართული, ოთახი 409.
 

გააზიარე გვერდი: