სამართლებრივი დახმარების ცენტრმა საოჯახო-სამართლებრივი საქმე აიღო

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლებრივი დახმარების ცენტრს ბავშვის მეურვეობასა და განქორწინებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, იურიდიული კონსულტაციის გაწევის მიზნით, დაინტერესებულმა პირმა მიმართა. ცენტრის კოორდინატორებმა განუმარტეს მოქალაქეს საოჯახო-სამართლებრივი საკითხები, მისი უფლება-მოვალეობები და შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტაცია მოუმზადეს.

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლებრივი დახმარების ცენტრი, რომლის საქმიანობაშიც პროფესიონალი იურისტების ზედამხედველობით, აქტიურად არიან ჩართულები სამართლის პროგრამის სტუდენტები, კვლავ წარმატებით აგრძელებს მოქალაქეთათვის სამართლებრივი მომსახურების გაწევას. 
 

გააზიარე გვერდი: