ევროპის უნივერსიტეტში 2019 წლის 28 მაისს მედიცინის ფაკულტეტზე გამოცხადებულ აკადემიურ კონკურსში გასული კონკურსანტები:

ევროპის უნივერსიტეტში 2019 წლის 28 მაისს მედიცინის ფაკულტეტზე გამოცხადებულ აკადემიურ კონკურსში გასული კონკურსანტები:

N

სახელი

გვარი

აკადემიურითანამდებობა

მიმართულება

1

მაია

მანწკავა

პროფესორი

საბუნებისმეტყველო  (ბიოსტატიკა; ეპიდემიოლოგია; პოპულაციური მედიცინა; სამეცნიერო მსჯელობა)

2

არჩილ

ალადაშვილი

პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ზოგადი ქირურგია; ქირურგია; უნარ-ჩვევები)

3

რამაზ

ყურაშვილი

პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (დიაბეტი - 1, -2; პრედიაბეტი; დიაბედიტის გართულებები; დიაბეტის პრევენცია, ვიტ D3; ენდოკრინული დაავადებები)

4

ალექსანდრე

ალექსიძე

პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ოფთალმოლოგია)

5

ელენე

დიდებულიძე

ასოცირებული- პროფესორი

საბუნებისმეტყველო (ზოგადი მიკრობიოლოგია; სამედიცინო მიკრობიოლოგია)

6

მეგი

დუმბაძე

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (პათფიზიოლოგია)

7

ნატალია

მაღლაკელიძე

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ოფთალმოლოგია)

8

თეიმურაზ

ჩაჩხიანი

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ონკოლოგია)

9

ლალი

ნიკოლეიშვილი

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ენდოკრინოლოგია)

10

ლარისა

მელია

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (მეანობა; გინეკოლოგია)

11

ვახტანგ

გოდერძიშვილი

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ზოგადი ქირურგია; კერძო ქირურგია)

12

ალექსანდრე

ხელაია

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (უროლოგია)

13

კონსტანტინე

ხარებაძე

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (მეანობა-გინეკოლოგია)

14

ნინო

თოთაძე

ასოცირებული- პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (პედიატრია; ნუტრიციოლოგია)

15

ლიანა

რამინაშვილი

ასოცირებული- პროფესორი

საბუნებისმეტყველო (მოლეკულური ბიოლოგია; სისტემური ბიოლოგია; სინთეზური ბიოლოგია; გენეტიკა)

16

ნინო

კეკენაძე

ასოცირებული- პროფესორი

საბუნებისმეტყველო (შინაგანი მედიცინა; დაავადებათა დიაგნოსტიკის საფუძვლები)

17

მანანა

გოგოლი

ასისტენტ-პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (კლინიკური უნარები; ზოგადი ქირურგია; კერძო ქირურგია; ბიო სამედიცინო ეთიკა)

18

მედეა

ამაშუკელი

ასისტენტ-პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ენდოკრინოლოგია; ნუტრიციოლოგია)

19

გიორგი

გაბისონია

ასისტენტ-პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; პრევენციული მედიცინა; სამეცნიერო კვლევითი უნარები)

20

ნათია

ასიტაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (პროპედევტიკა; შინაგანი დაავადებები; კარდიოლოგია; დიფერენციალური დიაგნოსტიკა)

21

ლელა

ჩხიტაური

ასისტენტი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (პათფიზიოლოგია)

22

ნათია

ჩხეიძე

ასისტენტი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ენდოკრინოლოგია)

23

ნინო

ძაგანია

ასისტენტი

ჯანდაცვა/ სოციალური კეთილდღეობა (ნარკოლოგია)

24

თამარ

ალადაშვილი

ასისტენტი

საბუნებისმეტყველო (ადამიანის ფიზიოლოგია; ფიზიოლოგია; ანატომია)

25

მარიამ

ღუღუნიშვილი

ასისტენტი

საბუნებისმეტყველო (პედიატრია; პედიატრია- გასტროენტეროლოგია)

26

დარეჯან

ბოლქვაძე

ასისტენტი

საბუნებისმეტყველო (მიკრობიოლოგია)

გააზიარე გვერდი: