უნივერსიტეტის გამოცემები


წიგნები
 1. ვანიშვილი , ., ვანიშვილი, . - საჯარო ფინანსები /ევროპის უნივერსიტეტი. რედ.: გ. თუთბერიძე .- თბ., 2017
 2. გალახვარიძე, ., ზარგინავა, ., ბარათაშვილი,   .ინოვაციათა მენეჯმენტი / ევროპის უნივერსიტეტი. რედ.: გ. თუთბერიძე, ნ. ფარესაშვილი .- თბ.,  2015
 3. ბაღათურია, გ., ბაღათურია, ო. - სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვისა და ბიზნესის ამოცანებში /ევროპის უნივერსიტეტი .- თბ., 2015
 4. ვანიშვილი, ., ზარგინავა, ., ვანიშვილი, . - სოციალური პოლიტიკა /ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. რედ.: . ღურწკაია .- თბ., 2014 .
 5. ბოლოკაძე, ე., ფარაჯევა, გ., კანდელაკიშვილი, ლ. - ბიზნესმარკეტინგი /თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. რედ.: ე. ბოლოკაძე .- თბ.,  2011
 6. ეჯიბაძე, ო., კანდელაკიშვილი, ლ. - თანამედროვე ეკონომიკა / თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი. რედ.: რ.კაკულია .- 2010
 7. ბახტაძე, ლ., კაკულია, რ., კანდელაკიშვილი, ლ.  - თანამედროვე ფული და ფულის მიმოქცევა /თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. რედ.: რ. კაკულია .- თბ., 2010
 8. კაკულია, რ., ბახტაძე, ლ., კანდელაკიშვილი, ლ. - საბანკო საქმე /თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. რედ.: რ. კაკულია .- თბ., 2010
 9. ბაღათურია, გ., ბაღათურია, ო. - სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვისა და ბიზნესის ამოცანებში/ ევროპის უნივერსიტეტი .- თბ., 2009
 10. გოგუაძე, ბ. - ჯავშანი პირველი რესპუბლიკისა /ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი. რედ.: ლ. კანდელაკიშვილი .- თბ., 2018

 

ჟურნალები
 1. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD - №1, 2015
 2. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №2, 2015
 3. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №3, 2015
 4. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №4, 2016
 5. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №5, 2016
 6. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №6, 2017
 7. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №7, 2017
 8. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №8, 2017
 9. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამენციერო რეფერირებადი ჟურნალი - №9, 2018
 10. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - №10.2018
 11. სამართალი და მსოფლიო = LAW AND THE WORLD : საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - №11.2019
 12. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & BUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - №1, 2016
 13. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & BUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - 2, 2016
 14. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & BUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - №3, 2017
 15. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & BUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - №4, 2017
 16. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & BUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - 5, 2018
 17. გლობალიზაცია და ბიზნესი = GLOBALIZATION & bUSINESS : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  - 6, 2018

 

გააზიარე გვერდი: