სტრატეგიული პარტნიორობა

სტრატეგიული პარტნიორობა გულისხმობს განსაკუთრებულ თანამშრომლობას მართვის, სწავლებისა და კვლევის კუთხით იმ უნივერსიტეტებთან, რომელთაც საერთო ხედვა აქვთ ამ საკითხებზე.

 

სტრატეგიული პარტნიორობის მიზნები
  • პარტნიორებთან ერთად, მართვის პროცესების სრულყოფა
  • სწავლების მაღალ დონის მიღწევა
  • საერთაშორისო კვლევით პროექტებში წარმატებული ჩართულობა

 

გააზიარე გვერდი: