საერთაშორისო პროფილი

ინტერნაციონალიზაცია ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. არსებითად, ის სწავლებისა და კვლევისთვის საერთაშორისო ხასიათის მიცემას გულისხმობს, რაც გაზრდის ჩვენი კურსდამთავრებულებისა და მკვლევრების კონკურენტუნარიანობას ადგილობრივ და აღმოსავლეთევროპულ დონეზე.

 

მთავარი აქცენტები

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია გულისხმობს, რომ ევროპის უნივერსიტეტი მიმზიდველი იქნება სწავლებისა და კვლევის კუთხით, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო აუდიტორიისთვისჩვენი ინტერკულტურული გარემო განვითარების ახალ შესაძლებლობებს შეუქმნის ჩვენს საერთაშორისო სტუდენტებსა და მკვლევრებსსაერთაშორისო თანამშრომლობის მეშვეობით, ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორები უფრო წარმატებული იქნებიან.

გააზიარე გვერდი: