აკადემიური და მოწვეული პერსონალი - სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი

N სახელი გვარი სამუშაო პოზიცია აფილირება ფაკულტეტი
1 სერგო რიგვავა პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
2 შალვა მაკარაძე პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
3 მაია კერესელიძე პროფესორი აფილირება      სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
4 შადიმან ფოცხვერია პროფესორი აფილირება სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
5 მერაბ ნათიძე პროფესორი აფილირება სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
6 ვაჟა ქვაჭრელიშვილი პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
7 გალია ცქვიტინიძე პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
8 ნინო მილაშვილი პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
9 ნაილე ორჯანელი ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
10 ჯემალ ჯინჭარაძე ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
11 ამირან რამიშვილი ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
12 კობა მიქაძე ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
13 მარინე მაწკეპლაძე ასოცირებული-პროფესორი აფილირება სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
14 თეიმურაზ მარხვაშვილი ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
15 შოთა ნებიერიძე ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
16 ეკატერინე ჩაჩუა ასოცირებული-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
17 გიორგი ქვაჭრელიშვილი   ასისტენტ-პროფესორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
18 როლანდი მიტიჩაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
19 ჯემალ გუგუშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
20 გურამ ტყემალაძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
21 ბორის გოგოლაძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
22 რამაზი კიკვიძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
23 ლალი მანჯავიძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
24 ეთერ ჭაჭუა მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
25 ჯამბულ მაღლაკელიძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
26    ანტონინა მსხილაძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
27 ამროსი ჭკუასელი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
28 გიული გოგოლი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
29 ნანა მაისურაძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
30 თენგიზ ყურაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
31 ნაირა მამუკელაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
32 კობა ნაცვალაძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
33 მაია ბერუაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
34 ვლადიმერ თვალიაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
35 ანზორ ბიბილაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
36 ლეილა ზაქაშვილი  მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
37 ლალი  ვაშაკიძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
38 თემური პაპუაშვილი  მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
39 ნათია  ნატროშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
40 მეგი ზიბზიბაძე  მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
41 მარინა ჭიკაიძე მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
42 მანანა  ბუბაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
43 რევაზ ილაშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
44 ნონა ფაღავა მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
45 პავლე მხარგრძელი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
46 ავთანდილ  ხარაზიშვილი მოწვეული ლექტორი   სავეტერინარიო მედიცინის ფაკულტეტი
გააზიარე გვერდი: