რატომ EU?

ჩვენ გთავაზობთ:

ევროპულ განათლებას,

გაცვლითი პროგრამების ფართო სპექტრს,

თანამედროვე ინფრასტრუქტურას,

პროფესიით დასაქმების რეალურ შესაძლებლობას,

ევროპული სტანდარტის შესაბამის საერთო საცხოვრებელს,

შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და მრავალფეროვან სტუდენტურ ცხოვრებას

იყავი გამორჩEUლი! 

ჩვენი უპირატესობები:

 • ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები;

 • სწავლება Harvard- ის ბიზნეს ქეისებით;

 • პრაქტიკა და სტაჟირება საქართველოს წამყვან ორგანიზაციებში;

 • გაცვლითი პროგრამები ევროპის ქვეყნებში;

 • საერთაშორისო მასშტაბის კვლევითი საქმიანობა, ღონისძიებების გამართვა და მათში მონაწილეობა.

 • შეფასების თანამედროვე მეთოდები, ესსე, პრეზენტაცია, კლინიკური უნარების დემონსტრირება, OSCE, OSPE და სხვ;

 • მულტიფუნქციური, თანამედროვე სიმულატორებითა და მულაჟებით აღჭურვილი სიმულაციური ცენტრი და სტომატოლოგიური კაბინეტები;

 • ვირტუალური ლაბორატორია;

 • 40-მდე სასწავლო კლინიკური  ბაზა საქართველოში;

 • სტუდენტების სამეცნიერო კვლევით პროექტებში ჩართულობა;

 • სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი ,,Biomedical and Core Clinical Research Practice’’

 • უნივერსიტეტის პარტნიორ უნივერსიტეტებში კლინიკური პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა


ევროპის უნივერსიტეტი მიღებას აცხადებს შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: