სტრატეგიული მიმართულებები

ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმა შემუშავდა 2015 წელს. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა არსებული სტრატეგიული გეგმის მოდიფიკაციასა და ახალი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე.

გააზიარე გვერდი: