საქმისწარმოების წესი

ევროპის უნივერსიტეტში დოკუმენტბრუნვის, მათ შორის, ელექტრონული საქმისწარმოების წესებს განსაზღვრავს უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი.

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: