უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>თეა კაველიძე</span>

თეა კაველიძე

მოწვეული პერსონალი
ფაკულტეტები:
სამართლის დოქტორანტი

თეა კაველიძემ 2010-2016 წელს წარმატებით დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, 2016 წლიდან დღემდე კი ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლობს. 2015-2018 წლებში მუშაობდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტში. ამჟამად პედაგოგიურ საქმიანობას ევროპის უნივერსიტეტში ეწევა, ასევე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში იურიდიული მიმართულების ტრენერია. თეა კაველიძე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოში. 2015 წლიდან არის საქართველოს ადოკატთა ასოციაციის წევრი.

კონტაქტი : kavelidze.tea@eu.edu.ge

გააზიარე გვერდი: