ევროპის უნივერსიტეტი IFMSA-ს კონგრესზე

2019 წლის 1-7 მარტს, ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი ალიკია ჩიპუპაპალი, სლოვენიაში გამართულ სამედიცინო სტუდენტთა ასოციაციის საერთაშორისო ფედერაციის (IFMSA) გენერალური ასამბლეის შეხვედრაში მონაწილეობდა. IFMSA ერთ-ერთი ძირითადი სტუდენტური სამედიცინო ორგანიზაციაა მსოფლიოში.

კონგრესის ფარგლებში, სესიებსა და სექციებში მუშაობა სამედიცინო კურიკულუმებს, კლინიკურ ნაწილს, ინტეგრირებულსა და ცალკეულ მიდგომებს შეეხებოდა. გარდა ამისა, ისაუბრეს მასწავლებლისა და სტუდენტის თანასწორ როლზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სოციალურ ანგარიშვალდებულებასა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზეც. ღონისძიებაზე გლობალური გაცვლითი შესაძლებლობების სესიამ წარმოადგინა საერთაშორისო სავალუტო პროგრამების ინიციატივები, რაც ასევე საინტერესო იყო. 

გლობალურ პრიორიტეტების ღონისძიებაზე მონაწილეებს მოკლე კონცეფციები დაურიგდათ, რაზეც ჯგუფებში მუშაობდნენ. ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტმა, ალიკიამ ჩიპუპაპალიმ პრეზენტაცია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესახებ წარადგინა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ის მონაწილეობდა SCOME-ის (IFMSA-ს სამედიცინო განათლების მუდმივმოქმედი კომიტეტი) ერთობლივ სხდომაზე აკადემიური ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ.

საბოლოო დღეს, მონაწილეებმა რამდენიმე დოკუმენტში ცვლილებები შეიტანეს.

კონგრესმა ევროპის უნივერსიტეტების მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებს ახალი შესაძლებლობები მისცა. ფაკულტეტი გააგრძელებს IFMSA-სა და მის ქართულ ფილიალთან თანამშრომლობას იმისთვის, რომ სტუდენტები მუდმივად ჩაერთონ გლობალური სამედიცინო განათლების სფეროში.

გააზიარე გვერდი: