ევროპის უნივერსიტეტსა და ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

2018 წლის 21 დეკემბერს, ევროპის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული კომპონენტის ათვისების უზრუნველყოფას. ამასთან, მემორანდუმის მიზანია ერთობლივ სამეცნიერო პუბლიკაციებზე მუშაობა და მათი გამოქვეყნების უზრუნველყოფა.

გააზიარე გვერდი: