სამართლის სამართლებრივი დახმარების ცენტრის კოორდინატორის არჩევნების შედეგად, გამოვლინდა 5 საუკეთესო შედეგის მქონე სტუდენტი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლებრივი დახმარების ცენტრის კოორდინატორის არჩევნების შედეგად, გამოვლინდა 5 საუკეთესო შედეგის მქონე სტუდენტი

  1. ნათია ახვლედიანი;
  2. მარიამ ბერიანიძე;
  3. ლელა ტაბატაძე;
  4. რუსუდან ტყეშელაშვილი;
  5. ანა ქურდაძე.

აღნიშნული სტუდენტები ცენტრის ხელმძღვანელის დახმარებით განახორციელებენ პრაქტიკულ საქმიანობას და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გაუწევენ უფასო კონსულტაციასა და სამართლებრივ მხარდაჭერას.

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფარგლებში, ჩატარდა სამართლებრივი დახმარების ცენტრის კოორდინატორის არჩევნები. არჩევნებში მონაწილეობდნენ ევროპის უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები.

 

 

გააზიარე გვერდი: