აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების წესი

ევროპის უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობის დასაკავებლად გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების გათვალისწინებით შემუშავებულია აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი.

გააზიარე გვერდი: