აკადემიური კალენდარი

 

მედიცინის ფაკულტეტი

ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამების,  2022-2023 სასწავლო წლისშემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი: 

შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები: 

მედიცინის ფაკულტეტის (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის (სტუდენტებისათვის, რომელთაც 2022-2023 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრი ეწყებათ 5 სექტემბერს) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2022  წლის  25 აგვისტო, ხოლო  აკადემიური რეგისტრაციის ვადები განსაზღვრულია 2022  წლის  29  აგვისტოდან   - 31  აგვისტოს  ჩათვლით.

 

ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამების,  2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი: 

შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები:

მედიცინის ფაკულტეტის (ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის (სტუდენტებისათვის რომელთაც 2022-2023 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრი ეწყებათ 17 ოქტომბერს) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2022 წლის  1  სექტემბერი, ხოლო აკადემიური რეგისტრაციის ვადები განსაზღვრულია 2022  წლის  5 ოქტომბრიდან  11 ოქტომბრის   ჩათვლით.

 

სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების  და  სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი

შპს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბაკალავრო, ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო (საბაზო/საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების, საბაზო/საშუალო საფეხურის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლის მომზადების) და სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის (ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო) საგანმანათლებლო  პროგრამების 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის და გაზაფხულის  სემესტრების აკადემიური კალენდარი:

 
შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები:

სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების და სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების საბაკალავრო და ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამების პირველი კურსის სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები განსაზღვრულია 2022 წლის 2 სექტემბრიდან - 12 სექტემბრის  ჩათვლით, ხოლო დანარჩენი სტუდენტებისთვის ადმინიტრაციული რეგისტრაციის ვადები განსაზღვრულია 2022  წლის 5  სექტემბრიდან   - 10  სექტემბრის  ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაციის ვადები პირველი კურსის სტუდენტებისთვის განსაზღვრულია 2022 წლის 15 სექტემბრიდან - 16 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო დანარჩენი სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაციის ვადები განსაზღვრულია  2022  წლის  14 სექტემბრიდან  - 18  სექტემბრის  ჩათვლით.

 

სამაგისტრო  საფეხური

ევროპის უნივერსიტეტს 2022-2023 სასწავლო წლის  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო

პროგრამებზე  შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი  

 
შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები:

სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადად განსაზღვრულია 2022 წლის 4-5 ოქტომბერი, ხოლო აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განსაზღვრულია  2022  წლის  6  - 7  ოქტომბერი.

 

უქმე დღეებია:

 • 1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;

 • 7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე;

 • 19 იანვარი – ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;

 • 3 მარტი – დედის დღე;

 • 8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;

 • 9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;

 • 14 აპრილი - დიდი პარასკევი ;

 • 15 აპრილი  -  დიდი შაბათი;

 • 16  აპრილი - უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე;

 • 17 აპრილი -  მიცვალებულთა მოხსენიების დღე – აღდგომის მეორე დღე, ორშაბათი;

 • 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

 • 12 მაისი – საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;

 • 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;

 • 28 აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობა);

 • 14 ოქტომბერი – მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე;

 • 23 ნოემბერი – გიორგობის დღე.

გააზიარე გვერდი: